sociosk☉p

— analyse & indsigt

sociosk☉p laver empiriske analyser af relationerne mellem mennesker, organisationer og samfundsstrukturer. Udgangspunktet er sociologien i bred forstand.

Vi stiller skarpt på menneskers livsverden, holdninger, adfærdsmønstre, selvforståelse, handlingsstrategier og værdisæt ved hjælp af state-of-the-art metoder til dataindsamling og analyse.

Vi er specialister i statistisk analyse, psykometri, dybdegående interviewmetoder og socialpsykologi. Og så formidler vi indsigter og konklusioner i et klart og forståeligt format.